Forside TEORIPRØVER Theory test English Kontakt oss Kurslister Bergen BIL&MC Skole

KURSLISTE BERGEN

Forside

Kontaktinfo

Bil-opplæring

MC-opplæring

Priser

Priskalkulatorer

Ansatte

Avbestill time

Mørkekjøring

Søknad førerkort

Trafikalt grunnkurs

Linker / koblinger

Promillekalkulator

Bil-opplæring

For oss er det viktig at du får en god opplæring. For å nå dette målet
er det viktig at du og lærer er godt forberedt til hver kjøretime.
Også etterarbeidet er viktig. Tenk grundig igjennom læringsforløpet etter
hver time, gjør gjerne notater. Still spørsmål hvis noe er uklart.
For å oppnå det beste resultatet i en kjøretime, er det en fordel å lese
det aktuelle teoristoffet til neste time.

Betalingsbetingelser
All kjøring må være betalt i god tid før oppkjøring. Du kan enten velge å
betale på vårt kontor eller på giro.

Timebestilling og avbestilling
Timebestilling skjer enten direkte ved skolens kontor eller med den enkelte
lærer. Vi anbefaler deg til å ta 2-4 timer pr. uke. Vi henter deg til avtalt
møtested. Avtalt time som ikke benyttes må betales. Avbestilling må skje senest dagen
før.

Målet med undervisningen
Vårt mål er at du skal tilegne deg de holdninger, kunnskaper og ferdigheter som
er nødvendig for at du skal kunne kjøre:
- med størst mulig sikkerhet
- for best mulig framkommelighet
- mest mulig hensynsfull
- i samsvar med trafikkreglene


Undervisningsplan
Her ser du en oversikt over hva myndighetene har bestemt om hva en trafikkopplæring
skal inneholde:


Trinn 1 Trafikalt grunnkurs
1.1 Trafikkopplæringen
1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk
1.3 Mennesket i trafikken
1.4 Øvingskjøring og kjøreerfaring
1.5 Førstehjelp
1.6 Tiltak ved trafikkulykke
1.7 Mørkekjøring

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjøre kompetanse
2.1 Førerkort og føreropplæring
2.2 Bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø
2.3 Ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomI
2.4 Mennesket og informasjonsinnhenting
2.5 Gjøre klar for å kjøre
2.6.1 Igangsetting og stans
2.6.2 Krypekjøring
2.6.3 Bakkestart med parkeringsbrems
2.6.4 Bakkestart med fotbrems
2.6.5 Kort stans ny start i motbakke
2.7.1 Rattgrep og oppretting mot mål
2.7.2 Høyresving
2.7.3 Venstresving
2.7.4 Giring og bremsing
2.7.5 Normalbremsing og normal- akselerasjon
2.7.6 Stans ved angitt sted
2.7.7 Kort stans - ny start
2.7.8 Nedgiring på flat veg, i utfor- og motbakke
2.7.9 Valg av gir etter bremsing
2.8 Rygging, vending og parkering
2.9 Grunnleggende kjøretøybehandling under sammenhengende kjøring
2.10 Sikkerhetskontroll
2.11 Obligatorisk veiledningstime

Trinn 3: Trafikal kompetanse
3.1 Trafikksystemet, trafikantgrupper og
interessemotsetninger
3.2 Veg, vegoppmerking, skilt og annen
trafikkregulering
3.3 Atferd i trafikken
3.4.1 Informasjonsinnhenting - vegkryss
3.4.2 Kjøring mellom kryss (myke trafikanter, hindringer, skilt og oppm.)
3.5.1 Kjøring i bolig/tettsted- og bymiljø
3.5.2 Kjøring på flerfeltsveg (overblikk,
feltskifte, feltvalg)
3.5.3 Envegskjøring
3.5.4 Kjøring i rundkjøring
3.5.5 Kjøring i tett trafikk
3.5.6 Kjøring i lyskryss
3.6.1 Kjøreteknikk på landeveg
3.6.2 Kursstabilitet og jevn fart
3.6.3 Innhente informasjon om vegen og
vegmiljøet framover
3.6.4 Kurvekjøring ( fart, svingpunkt og plassering)
3.6.5 Skifte av plass/felt, fartsøkning og nedbremsing (nød-/normal)
3.6.6 Inn- og utkjøring større veg
3.7.1 Samhandling, økonomisk og miljøvennlig kjøring
3.7.2 Overblikk, forutsigbarhet og avvikling
3.7.3 Forutse, oppfatte og motvirke risiko
3.8.1 Sikkerhetskurs bane. Mål og forventninger
3.8.2 Sikring av personer og gods
3.8.3 Bremsing ulikt underlag
3.8.4 Kjøring i sving på glatten
3.8.5 Oppsummering og refleksjon
3.9 Obligatorisk veiledningstime

Trinn 4: Avsluttende opplæring

4.1.1 Sikkerhetskurs på veg
4.1.2 Kjørekompetanse i landevegsmiljø og forbikjøringssituasjoner
4.1.3 Planlegging og gjennomføring av kjøring i variert trafikkmiljø
4.1.4 Refleksjon og oppsummering

[Detaljert oversikt over de nye kravene til opplæring finner du her]

Privat øvelseskjøring

Det er fint om du etter en kjøretime kan få med deg en ledsager og fortsette
å trene på det du har lært.
Ingen kan få for mye kjøretrening, så privat øvingskjøring i tillegg til
trafikkskoleunderviningen er bare bra. Hvis du trenger hjelp til å gjennomføre
ledsagerstøttet opplæring, kontakt oss.

Førerprøven
Det er Biltilsynet som gjennomfører førerprøven. Du meldes opp når opplæringen
er avsluttet. Førerprøven er omfattende, den varer i 65 min. Dette gjør at Biltilsynet
kan sjekke at kandidaten har nådd målene i undervisningen.
For å stille sterkest mulig på en førerprøve bør man ha en prøveoppkjøring
med faglig leder i god tid før førerprøven.

Søknad
Det stilles en del krav til førerkortkandidaten. Derfor må man søke på et
fastsatt skjema. Dette bør gjøres straks opplæringen starter.

Forespørsler og klager
Forespørsler og klager vedrørende opplæringen skal først og fremst rettes til
skolens daglige leder.
Vi vil gjøre alt for at du skal bli fornøyd. Er det noe du er misfornøyd med,
fortell det til oss. For å kunne ordne et problem må vi få tilbakemelding om dette.
Dette er noe du kan gjøre på tilbakemeldingssidene våre.
Er du derimot fornøyd, fortell det til andre!

Taushetsplikt
Skolens ansatte har yrkesmessig taushetsplikt.

Lykke til med opplæringen!