Forside TEORIPRØVER Theory test English Kontakt oss Kurslister Bergen BIL&MC Skole

KURSLISTE BERGEN

Forside

Kontaktinfo

Bil-opplæring

MC-opplæring

Priser

Priskalkulatorer

Ansatte

Avbestill time

Mørkekjøring

Søknad førerkort

Trafikalt grunnkurs

Linker / koblinger

Promillekalkulator

Tema 7: Mørkekjøringsdemonstrasjon i Bergen:

TRYKK HER FOR OVERSIKT OVER TIDER OG BESTILLING AV MØRKEKJØRING.

Bergen Bil&MC skole tilbyr mørkekjøring hver uke i mørkekjøringsessongen.

Vi har påmelding til mørkekjøringsdemonstrasjon på våre nettsider, her finner du også oversikt over alle våre andre kurs.

Mørkekjørings delen av trafikalt grunnkurs er tidsbegrenset til den mørke årstiden.

I perioden 16. mars – 31. oktober gis det rett til øvingskjøring etter at tema 6 er gjennomført. Avlegges førerprøven i perioden 16. mars – 31. oktober, vil bestått førerprøve gi førerett kun fram til 1. mars året etter, hvis kandidaten ikke har fullført mørkekjøringsdemonstrasjonene.

Alle elever må før eller siden gjennomføre mørkekjøringsdemonstrasjonen.

Dette er en 3 timers undervisning om kjøring i mørket. Av dette skal minst 1 time skal være en utedemonstrasjon. Denne demonstrasjonen kan gjennomføres med inntil 6 elever per lærer. Minst 1 time av mørkekjøringsopplæringen gjennomføres som demonstrasjon i bil med eleven som passasjerer. Denne kan gjennomføres med inntil 2 elever i bilen.

Øvrig undervisning skal være 10 timer og fordeles over minst 3 samlinger(trafikalt grunnkurs).

For å få godkjent kurset, må eleven ha deltatt i alle timene som hører inn under tema 1 til og med 7. Hvis en elev har forfall til deler av kurset, må det legges til rette for at timene kan tas igjen på tilsvarende kurs senere.

FOR OVERSIKT OVER TIDER OG BESTILLING AV MØRKEKJØRING:

TRYKK HER