lys

 

Lys på bilen, foran og bak, samt lysbryter

Biler som er førstegangsregistrert i Norge, skal automatisk tenne kjørelys på bilen. I mange tilfeller tennes nærlysene, slik som på Lexus’en.

Nærlysene skal lyse min. 40 meter fremover.

Sammen med nærlysene tennes også parkeringslys.

Lys som tennes bak heter baklys. Disse skal lyse rødt, og ikke lyse sterkere enn bremselysene. I tillegg skal skiltlys tennes automatisk.

Parkeringslys, skal ikke lyse sterkt opp, men bare markere at det står et kjøretøy ved veien

Parkeringslys + tåkelys. Kombinasjon som benyttes som kjørelys. KUN i dagslys.

Nærlys. Benyttes som kjørelys i de fleste tilfeller. Skal komme automatisk på.

Fjernlys, skal lyse min. 100m frem.

Nærlys+tåkelys. IKKE TILLATT kombinasjon!

Det er pga. at vi da bruker TO SETT KJØRELYS. I Norge skal man kun ha ETT sett.

Fjernlys+tåkelys, tillatt under «ekstreme» forhold.

Eks. tett snødrev, lav fart og svinger.

Baklys, tennes automatisk ved start av motor.

Bremselys/stopplys, tennes ved å trykke på bremsepedalen. Skal lyse sterkere enn baklys, og i tillegg har vi høytsittende bremselys i vindu.

Tåkelys bak/tåkebaklys. Brukes ved tett tåke eller dårlig/redusert siktstrekning. Hvorfor? For å gjøre oss til kjenne for trafikk bak.

Tåkelys sammen med bremselys.

På lysbryteren ser vi at parkeringslys er prikken.

For å skru på, vri ytterste del av bryter til prikken.

Velg parkeringslys ytters, og vri  ringen på innsiden frem til første punkt.

Når bryteren står i «Auto» modus, vil nærlys komme på, og instrumentbelysning tilpasses utelys.

For å få fjernlys på, må man vri ytterste del til riktig punkt, og deretter DYTTE bryter FREMOVER.

Hvis vi har bryter i AUTO, må vi være obs! på dette når mørket faller på. Tåkelys vil tennes hvis det ikke er lyst nok for lysføler i bilen.

Vri brytere til viste plasser, og DYTT FREM bryter.

Uavhengig av hvor bryteren er plassert, vil baklysene alltid tennes som vist på bildet.

Bremsepedalen aktiverer bremselyset.

For å skru på tåkelys bak, må vi vri på ringen som styrer tåkelys. Denne fjærer tilbake, noe som gjør at bryter vil gå tilbake til punktet som er markert med pil.

Tåkelys bak skrur vi PÅ og AV på samme måte. Vri opp begge gangene.


Hvis vi glemmer å skru av tåkelyset bak når det ikke er behov, kan det virke som om vi bremser hele tiden. Til venstre her ser vi tåkelys sammen med bremselyset.


Det er derfor viktig at vi skrur av tåkelys.Inni lyktene finner vi reflektoren. Det er den som er sølvfarget, og det er denne som «styrer» lyskjeglen. Det er viktig at denne ikke er sprukket inni, da lyset vil bli endret. Det er også viktig at lyset ikke er skittent.


Skiltlys

Skiltlyset skal lyset opp - nettopp - skiltet. Disse lysene kan være vanskelig å få øye på når det er daglys, men om man kikker etter vil man finne de.

Hvis de er full i smuss og dritt, vil ikke de ha noen effekt. Det vil derfor ikke være forskriftsmessig.

Bryter for nødblink, finnes i midten i kupé.